Revalidatie training

Revalidatie training


Wat is revalidatietraining? Revalidatietraining is erop gericht iemand met een blessure of lichamelijke beperking te re-integreren in zijn/haar sociaal/maatschappelijke leefomgeving. Uitgangspunt hierbij is om bestaande beperkingen zoveel mogelijk op te heffen. Indien volledig herstel niet mogelijk is, zullen de normaal functionerende delen van het lichaam getraind worden om de bestaande beperkingen te compenseren. Voor wie? Mensen met een blessure of arbeid gerelateerde klacht kunnen middels op maat gesneden trainingsprogramma’s op weg geholpen worden naar het hervatten van de werkzaamheden. Revalidatietraining kan ook een onderdeel uitmaken, of voortzetting zijn van de reguliere behandeling fysiotherapie, sportfysiotherapie of manuele therapie.


Terug naar Specialisaties