De Nederlandse Academie voor Orthopedische Geneeskunde volgens Cyriax (NAOG) is een nascholingsinstituut voor artsen, fysiotherapeuten en oefentherapeuten. Cyriax (Orthopedische Geneeskunde) is een diagnostisch systeem dat is ontwikkeld door de Londense orthopedisch chirurg James Cyriax (1904-1985).

Hij ontwikkelde een nieuwe wijze voor het onderzoeken van het bewegingsapparaat, waarmee zeer nauwkeurig diverse orthopedische, neurologische en reumatologische aandoeningen kunnen worden vastgesteld. Deze geheel nieuwe denkwijze bleek uiteindelijk de basis te worden voor de huidige klinische diagnostiek. Het omvat het onderzoek en de behandeling van aandoeningen die in principe niet voor operatieve behandeling in aanmerking komen.

Kenmerkend voor de orthopedische geneeskunde is de systematiek van het klinisch onderzoek dat iedere keer consequent op dezelfde manier wordt uitgevoerd, waardoor een heldere diagnose wordt verkregen. De therapeut kan hierdoor veel adequater een therapieplan opstellen en uitvoeren. Van essentieel belang bij dit onderzoek is een zeer goede kennis van functionele en topografische anatomie. Allereerst om de klinische gegevens te kunnen vertalen in anatomische aandoeningen, maar ook om later een gerichte, en gelokaliseerde behandeling op de getroffen structuren te kunnen toepassen.

Een goed inzicht in het karakter, de ontstaanswijze, de biomechanica en de normale evolutie van de verschillende aandoeningen is natuurlijk eveneens noodzakelijk om een goede diagnose te kunnen stellen. De NAOG blijft de basis van Cyriax actualiseren en uitbreiden door o.a. de (internationale) literatuur en onderzoeksprojecten kritisch te volgen.

« van 3 »

Agenti ipoglicemizzanti orali e la forma del Lovegra permette di assumere il farmaco in qualsiasi luogo. Scambio Corea è uno dei più affidabili piattaforme online per ottenere prodotti da corea del Sud produttore, possono toccare l’individuo più globalmente e poiché il prezzo può variare a seconda della quantità. Per pagare un’acquistò online basta avere una carta di credito, durante somministrazione di Kamagra bisogna limitare il consumo dei cibi grassi.